Privacy Statement

Alta Top BV hecht belang aan uw privacy.

Wij respecteren uw privacy conform de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst en de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Alta Top BV, uitbatingszetel gelegen Bergstraat 21 te 3550 Heusden-Zolder, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, de verwerking van eventuele bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Alta Top BV, uitbatingszetel gelegen Bergstraat 21 te 3550 Heusden-Zolder, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Alta Top BV, uitbatingszetel gelegen Bergstraat 21 te 3550 Heusden-Zolder of per e-mail: info@top-clean.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

Alta Top BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

LinkedIn
Share